Janji Pelajar

Kami Pelajar Muhammadiyah berjanji:

  1. Berjuang menegakkan ajaran Islam
  2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru
  3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu
  4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi
  5. Rela berkorban dan menolong sesama
  6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa